Sekce sestavy

Každá sestava VIN-Info se skládá z následujících sekcí:


summary
summary

Kliknutím zvětšíte

1. Záhlaví sestavy

Hlavička sestavy obsahuje základní označení zjišťování vozidla (logotyp značky a model).


vin_decoder
vin_decoder

Kliknutím zvětšíte

2. Informace o vozidle

Obsahuje základní informace o zjišťovaném vozidle (např. značka, model, druh paliva, rok výroby). V závislosti na tom, co výrobce zakódoval do čísla VIN, se v této sekci může zobrazovat více informací. Tyto informace se dekódují zadarmo a jsou vidět celé jak před koupí sestavy, tak i v placené sestavě.

Tato sekce může obsahovat také informace o roku výroby a/nebo modelovém roku vozidla. Rok výroby určuje datum vyrobení konkrétního exempláře, převzetí definitivní kontrolou a předání do skladu hotových výrobků. Kryje se s kalendářním rokem. Modelový rok je období, v němž se vyráběla vozidla se stejnými charakteristickými vlastnostmi. Začíná zpravidla v czeovině kalendářního roku a končí v czeovině následujícího kalendářního roku. Modelový rok se používá z marketingových důvodů.


damage
damage

Kliknutím zvětšíte

3. Historie škody

This section contains a chronologically ordered list of vehicle's damages. Every record contains following informations:

  • date
  • country
  • damage value in euros
  • damage status (e.g. total loss)
Additionally a record may contain information on damage places (e.g. interior, roof, underbody), vehicle mileage and the date of the first registration in the country.

If the free-of-charge check showed that there are no records, damages will not be displayed in the report.


internet_history
internet_history

Kliknutím zvětšíte

4. Najeté kilometry

Obsahuje chronologický seznam známých odečtů najetých kilometrů vozidla. Tyto odečty mohou obsahovat údaje z prohlídek, registrací, od pojišťovny, z internetových aukcí, autorizovaných servisních středisek, od dalších institucí, s nimiž sczeupracujeme. Jelikož nemůžeme mít naprostou jistotu ohledně kvality odečtů stavu tachometru, pochybnosti zájemce by měly vzbudit veškeré odchylky od chronologie přibývání najetých kilometrů v průběhu času. Vzhledem k neexistenci právních předpisů ve věci takovýchto odečtů nemůže sestava představovat podklady k uplatňování jakýchkoliv nároků z důvodu úmyslného falšování počtu najetých kilometrů nebo chybných odečtů provedených nějakou institucí nebo nesprávné prezentaci stavu odečtu tachometru v sestavě. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné záznamy, tak se najeté kilometry neobjeví ani na placené sestavě.


check_history
check_history

Kliknutím zvětšíte

5. Historie zjišťování

Obsahuje informace o zjišťování daného čísla VIN na našem serveru. Také je možný náhled historie zjišťování na mapě. Informace obsažené v této sekci mají napovědět potenciálnímu nabyvateli, jak zajímavá je nabídka vyjádřená počtem zájemcům a geografickým okruhem lidí ověřujících vozidlo na našem webu.


stolen
stolen

Kliknutím zvětšíte

6. Databáze kradených vozidel

Obsahuje rejstřík ověřování vozidla v národních databázích hledaných vozidel. Okruh institucí, s nimiž sczeupracujeme v této oblasti, se neustále rozšiřuje a aktuální počet a místo zjišťování, zda vozidlo nefiguruje jako kradené, se zobrazuje před koupí sestavy. Obavy kupce by měla vzbudit přítomnost vozidla v kterékoliv databázi, avšak nenalezení vozidla v seznamech kradených vozidel nezprošťuje zájemce důkladné kontroly vozidla v jiných seznamech a nemůže být základem k uplatňování právních nároků na vozidlo. Počet zjišťování zobrazovaný před koupí sestavy ukazuje, v kolika databázích se bude vozidlo po koupi zjišťovat a závisí na momentální dostupnosti národních databází a zahraničních partnerů našeho webu.


defect
defect

Kliknutím zvětšíte

7. Výrobní vady

Obsahuje seznam upozornění publikovaných výrobcem vozidla ohledně výrobních vad zjištěných v některých výrobních sériích. Pokud producent zveřejnil výzvu k návštěvě servisu kvůli komponentám vozidel a zjišťované vozidlo patří do tohoto okruhu, uživatel v sestavě nalezne informace o možné závadě.


manufacturer
manufacturer

Kliknutím zvětšíte

8. Výrobce vozidla

Zde se nacházejí informace o výrobci vozidla, které mohou obsahovat adresu, výrobní závod vozidla, informace o továrnách producenta atp. Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla, ale značky a/nebo modelu tohoto vozidla.


gallery

Kliknutím zvětšíte

9. Snímky vozidla

Obsahuje fotogalerii zjišťovaného vozidla. Sady snímků jsou seskupeny podle data jejich publikace. V jistých případech se snímky vozidla mohou opakovat, zpřístupnil-li majitel stejné snímky různým institucím. Pro potenciálního nabyvatele může být nápovědou už jen ta skutečnost, že představované vozidlo se delší dobu neúspěšně nabízí na prodej. V mnoha případech se na snímcích nachází poškozené vozidlo, které se prodává jako nebourané. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné snímky, tak se ani na placené sestavě neobjeví.


We believe, that the VIN-INFO Vehicle History is the most complex report, which basing on the VIN-INFO Expert System, generates the data from the governmental institutions, non-profit organizations, business partners, public data and information, together with the public sources accessible via the Internet. However, it is important to remember, that the VIN-INFO Expert System should be treated only as a helping tool and it cannot be the basis for any claim. The final Vehicle History Report should always be verified and compared with the actual condition of the vehicle and the content of the vehicle documentation.

The amount of data available in each section of the report bases on a particular VIN and is displayed before the purchase of the report. The data presented in the Vehicle History Reports is a compilation of information gathered by the VIN-INFO Expert System and therefore may copy the source errors. VIN-INFO puts every possible effort so that the system performs a logical and full analysis of the data and translation into other languages, following all grammar rules. However, due to the fact that the process is automated, the results might contain words in foreign languages or linguistic mistakes.


* Rozsah dat dostupných v každé sekci sestavy záleží na zjišťovaném VIN a je uveden před koupí sestavou.


Obsah sestavy

Naše sestava obsahuje nejúplnější dostupný souhrn informací o vozidle. Tyto údaje pocházejí z různých důvěryhodných pramenů.

report-icon Více
Platby

Za naše sestavy zaplatíte bezpečně a pohodlně prostřednictvím následujících služeb:

paypal
Ukázkové sestavy