Co to je VIN?


VIN (Vehicle Identification Number) neboli ČÍSLO KAROSÉRIE je složená množina znaků, která je výrobcem přidělena vozidlu za účelem identifikace. Existuje norma ISO 3779 - 1983, která určuje obsah a formát identifikačního čísla vozidla, takže se může vytvořit jednotný systém identifikačních čísel vozidel pro celý svět.

VIN

VIN se skládá se ze tří částí:


WMI – světový kód výrobce – představuje kód přidělený producentovi, za účelem jeho identifikace. Kód se skládá ze 3 znaků (písmen nebo číslic), které přiděluje příslušný úřad země, v němž se nachází sídlo výrobce po dohodě s mezinárodní organizací pro normalizaci ISO nebo její pobočkou v zemi.

VDS – popisný kód vozidla – skládající se ze šesti znaků označující obecný popis a charakteristiku vozidla. Výrobce si sám určuje znaky, jejich pořadí a význam. Pozice, které výrobce nepoužívá, jsou vyplněny jím určenými znaky bez konkrétního významu.

VIS – pořadové výrobní číslo, sériové číslo – posledních osm znaků, přičemž poslední čtyři jsou číslice. Pokud výrobce má v úmyslu uvádět rok výroby nebo výrobní závod, doporučuje se, aby se rok výroby uváděl na prvním místě a výrobní závod na druhé pozici VIS. „Rokem“ se chápe kalendářní rok, v němž bylo vozidlo vyrobeno nebo modelový rok vozidla podle zásad, které si stanovil výrobce.

VIN je alfanumerický řetězec s výjimkou posledních čtyř znaků. Je možné používat následu