Obchodni podminky

terms

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto podmínky stanovují rozsah a podmínky poskytování služeb společností VIN-Info Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích, ul. Modelarska 18 (Polsko) elektronickou cestou, zejména pak určují:
  1. práva a povinnosti VIN-Info Sp. z o.o. a uživatelů webu VIN-Info Sp. z o.o. spojené s poskytováním služeb elektronickou cestou,
  2. druhy, rozsah a podmínky poskytování služeb,
  3. zásady vyloučení odpovědností VIN-Info Sp. z o.o. z titulu poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Tyto podmínky jsou zpřístupněny uživatelům bezplatně prostřednictvím webových stránek www.vin-info.pl v podobě, která dovoluje podmínky stáhnout, uložit a vytisknout. Uživatel se zavazuje seznámit se s obsahem podmínek, než začne služeb využívat a registrace na webu VIN-Info znamená zároveň souhlas s ustanoveními v podmínkách obsaženými.
 3. Pojmy použité v těchto podmínkách mají následující význam:
  1. Uživatel: osoba využívající služeb nabízených společností VIN-Info Sp. z o.o. nebo prohlížející webové stránky www.vin-info.pl, www.autobaza.pl
  2. Web: webové stránky dostupné na adrese www.vin-info.pl, www.autobaza.pl, jejichž prostřednictvím společnost VIN-Info Sp. z o.o. poskytuje elektronickou cestou služby.
  3. Informační systém – množina informatických zařízení a softwaru, které spolu vzájemně spolupracují a které zajišťují zpracování a uchovávání, zasílání a příjem dat přes telekomunikační sítě pomocí koncového zařízení příslušného pro daný druh sítě ve smyslu polského Telekomunikačního zákona ze dne 21. července 2000.

II. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou

 1. VIN-Info Sp. z o.o. poskytuje následující služby elektronickou cestou:
  1. služba „zjištění vozidla“, která se skládá z následujících částí:
   • - dekódování čísla VIN (karosérie)
   • - zjišťování v registrech kradených vozidel v databázích uvedených na webových stránkách VIN-Info
   • - verifikace výrobních závad
   • - informace o výrobci vozidla
   • - snímky související se zjišťovaným vozidlem
   • - výtisk sestavy zjišťování vozidla.
 2. Uživatel bere na vědomí, že v závislosti na exempláři vozidla, jeho výrobci, roku a místu výroby a místu původu, nemusejí být všechny údaje dostupné, což je záležitost na VIN-Info Sp. z o.o. nezávislá, takže rozsah informací poskytnutých uživateli webem www.vin-info.pl, www.autobaza.pl v rámci realizace služby může být užší, než je uvedeno ve výše uvedeném odstavci 1.
 3. Uživatel bere na vědomí a přijímá, že návštěvou webu www.vin-info.pl, www.autobaza.pl zároveň vyjadřuje souhlas se zněním podmínek. Obsah webových stránek www.vin-info.pl, www.autobaza.pl je intelektuální vlastnictví společnosti VIN-Info Sp. z o.o..
 4. Uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou nastává s okamžikem zahájení využívání služeb.

III. Přístupový kód a platba

 1. Registrace uživatelského účtu, přístup k uživatelskému účtu a vedení uživatelského účtu na webu VIN-Info je zdarma.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. umožňuje registrovaným uživatelů využívat placených služeb. Placené služby slouží k přístupu k obsahu databází v určeném rozsahu, který je publikován v popisu produktu na webu a záleží na zakoupené cenové variantě služby:
  1. po ověření úhrady dostupným on-line kanálem
  2. nebo v případě platby prostřednictvím SMS-Premium po zadání přístupového kódu do příslušného políčka.
 3. Informace o ceně služby „vygenerování sestavy o vozidle na základě čísla VIN“ – závislé na dostupném rozsahu získatelných informací a rozsahu výběru definovaném uživatelem webu – jsou uvedeny v podobě kalkulace na stránkách webu VIN-Info v okně, které se objeví po předběžném bezplatném zjišťování obsahu databází a stanovení množství a druhu dostupných informací pro definované VIN.
 4. Platbu lze uhradit prostřednictvím externích služeb elektronických plateb uvedených společností VIN-Info.
 5. Platební procedury upravují obchodní podmínky stanovené externími a nezávislými poskytovateli služeb.
 6. Koupě sestavy o vozidle pomocí elektronické platby spočívá ve:
  1. výběru druhu a varianty služby
  2. uvedení e-mailové adresy, která se bude používat při koupi
  3. kontrole objednávky uživatelem/li>
 7. Koupě kódu pomocí SMS spočívá v odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu. Poplatky, varianty služeb a telefonní čísla, na která se má textová zpráva (SMS) zaslat, se uvádějí během generování sestavy.
 8. Po provedení platby a její pozitivní autorizaci je uživatel přesměrován na stránku s VIN čísly, která zjišťoval za posledních 30 dní. Generování sestavy trvá několik sekund až několik minut a během generování má sestava stav, že se zpracovává.
 9. Po vygenerování sestavy se na e-mailovou adresu uživatele zasílá odkaz na sestavu. Uživatel také může kdykoliv navštívit stránky www.vin-info.pl / www.autobaza.pl a po zadání své e-mailové adresy si prohlédnout sestavy z posledních 30 dní.

IV. Služba „zjištění vozidla“

 1. Služba „zjištění vozidla“ se poskytuje v placené verzi.
 2. Služba v komerční verzi dovoluje:
  1. zobrazit veškeré informace zakódované v čísle VIN, jež jsou pro VIN-Info Sp. z o.o. dostupné
  2. z