Obchodní podmínky poskytování služeb elektronickou cestou společností VIN-Info Sp. z o.o.

terms

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto podmínky stanovují rozsah a podmínky poskytování služeb společností VIN-Info Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích, ul. Modelarska 18 (Polsko) elektronickou cestou, zejména pak určují:
  1. práva a povinnosti VIN-Info Sp. z o.o. a uživatelů webu VIN-Info Sp. z o.o. spojené s poskytováním služeb elektronickou cestou,
  2. druhy, rozsah a podmínky poskytování služeb,
  3. zásady vyloučení odpovědností VIN-Info Sp. z o.o. z titulu poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Tyto podmínky jsou zpřístupněny uživatelům bezplatně prostřednictvím webových stránek www.vin-info.pl v podobě, která dovoluje podmínky stáhnout, uložit a vytisknout. Uživatel se zavazuje seznámit se s obsahem podmínek, než začne služeb využívat a registrace na webu VIN-Info znamená zároveň souhlas s ustanoveními v podmínkách obsaženými.
 3. Pojmy použité v těchto podmínkách mají následující význam:
  1. Uživatel: osoba využívající služeb nabízených společností VIN-Info Sp. z o.o. nebo prohlížející webové stránky www.vin-info.pl, www.autobaza.pl
  2. Web: webové stránky dostupné na adrese www.vin-info.pl, www.autobaza.pl, jejichž prostřednictvím společnost VIN-Info Sp. z o.o. poskytuje elektronickou cestou služby.
  3. Informační systém – množina informatických zařízení a softwaru, které spolu vzájemně spolupracují a které zajišťují zpracování a uchovávání, zasílání a příjem dat přes telekomunikační sítě pomocí koncového zařízení příslušného pro daný druh sítě ve smyslu polského Telekomunikačníh