Partneri

Náš server oficiálně spolupracuje s řadou subjektů z automobilového sektoru.

NMVTIS

Národní registrační systém motorových vozidel (NMVTIS) je elektronický systém, který obsahuje informace o některých automobilech registrovaných ve Spojených státech. NMVTIS má sloužit jako spolehlivý zdroj o registracích a značkách automobilů, ale neobsahuje žádné podrobné informace o historii oprav vozidla. Všechny státy, pojišťovny a společnosti likvidující vozidla musí podle federálního zákona pravidelně hlásit informace systému NMVTIS.

Viz certifikace informací přístupu spotřebitelů pro čísla VIN-Info

VWE

VWE je jedním z předních dodavatelů informací o vozidlech v Nizozemsku. Tyto informace slouží pro podporu a zlepšení obchodních procesů, produktů a/nebo služeb. VWE má k dispozici širokou škálu zdrojů dat. Můžeme Vám poskytnout, například mimořádně rozsáhlou registrační databázi vozidel RDW, zdroje s technickými informacemi o vozidlech, zdroje s informacemi o užitkových vozidlech a vzájemně propojené informace z různých zdrojů dat.

PISKP

Polská komora stanic technické kontroly (PISKP) sdružuje podnikatele provozující Stanice technické kontroly (SKP) provádějící technické kontroly vozidel. PISKP je samosprávná oborová organizace sdružující podnikatele z oboru provádění technických kontrol vozidel. Vznikla v první polovině roku 2004. V současnosti sdružuje X podnikatelů provozujících celkem Y stanic technické kontroly.