Průvodce sestavou

Sekce sestavy

Každá sestava VIN-Info se skládá z následujících sekcí:

1. Záhlaví sestavy

Hlavička sestavy obsahuje základní označení zjišťování vozidla (logotyp značky a model).

raport vin-info identyfikacja

2. Informace o vozidle

Obsahuje základní informace o zjišťovaném vozidle (např. značka, model, druh paliva, rok výroby). V závislosti na tom, co výrobce zakódoval do čísla VIN, se v této sekci může zobrazovat více informací. Tyto informace se dekódují zadarmo a jsou vidět celé jak před koupí sestavy, tak i v placené sestavě.

Tato sekce může obsahovat také informace o roku výroby a/nebo modelovém roku vozidla. Rok výroby určuje datum vyrobení konkrétního exempláře, převzetí definitivní kontrolou a předání do skladu hotových výrobků. Kryje se s kalendářním rokem. Modelový rok je období, v němž se vyráběla vozidla se stejnými charakteristickými vlastnostmi. Začíná zpravidla v czeovině kalendářního roku a končí v czeovině následujícího kalendářního roku. Modelový rok se používá z marketingových důvodů.

sestavu VIN-Info informaci vozidla

3. Historie škody

Tato část obsahuje chronologicky seřazený seznam poškozených vozidel. Každý záznam obsahuje následující informace:

  • datum
  • země
  • hodnota škody v eurech
  • stav poškození (např. úplná ztráta)
sestavu VIN-Info skody vozidla

4. Najeté kilometry

Obsahuje chronologický seznam známých odečtů najetých kilometrů vozidla. Tyto odečty mohou obsahovat údaje z prohlídek, registrací, od pojišťovny, z internetových aukcí, autorizovaných servisních středisek, od dalších institucí, s nimiž sczeupracujeme. Jelikož nemůžeme mít naprostou jistotu ohledně kvality odečtů stavu tachometru, pochybnosti zájemce by měly vzbudit veškeré odchylky od chronologie přibývání najetých kilometrů v průběhu času. Vzhledem k neexistenci právních předpisů ve věci takovýchto odečtů nemůže sestava představovat podklady k uplatňování jakýchkoliv nároků z důvodu úmyslného falšování počtu najetých kilometrů nebo chybných odečtů provedených nějakou institucí nebo nesprávné prezentaci stavu odečtu tachometru v sestavě. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné záznamy, tak se najeté kilometry neobjeví ani na placené sestavě.

sestavu VIN-Info najeto vozidla

5. Historie zjišťování

Obsahuje informace o zjišťování daného čísla VIN na našem serveru. Také je možný náhled historie zjišťování na mapě. Informace obsažené v této sekci mají napovědět potenciálnímu nabyvateli, jak zajímavá je nabídka vyjádřená počtem zájemcům a geografickým okruhem lidí ověřujících vozidlo na našem webu.

sestavu VIN-Info history kontroly

6. Databáze kradených vozidel

Obsahuje rejstřík ověřování vozidla v národních databázích hledaných vozidel. Okruh institucí, s nimiž sczeupracujeme v této oblasti, se neustále rozšiřuje a aktuální počet a místo zjišťování, zda vozidlo nefiguruje jako kradené, se zobrazuje před koupí sestavy. Obavy kupce by měla vzbudit přítomnost vozidla v kterékoliv databázi, avšak nenalezení vozidla v seznamech kradených vozidel nezprošťuje zájemce důkladné kontroly vozidla v jiných seznamech a nemůže být základem k uplatňování právních nároků na vozidlo. Počet zjišťování zobrazovaný před koupí sestavy ukazuje, v kolika databázích se bude vozidlo po koupi zjišťovat a závisí na momentální dostupnosti národních databází a zahraničních partnerů našeho webu.

sestavu VIN-Info kradenych vozidel

7. Výrobní vady

Obsahuje seznam upozornění publikovaných výrobcem vozidla ohledně výrobních vad zjištěných v některých výrobních sériích. Pokud producent zveřejnil výzvu k návštěvě servisu kvůli komponentám vozidel a zjišťované vozidlo patří do tohoto okruhu, uživatel v sestavě nalezne informace o možné závadě.

sestavu VIN-Info volejte servis

8. Výrobce vozidla

Zde se nacházejí informace o výrobci vozidla, které mohou obsahovat adresu, výrobní závod vozidla, informace o továrnách producenta atp. Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla, ale značky a/nebo modelu tohoto vozidla.

sestavu VIN-Info dat vyrobce

9. Snímky vozidla

Obsahuje fotogalerii zjišťovaného vozidla. Sady snímků jsou seskupeny podle data jejich publikace. V jistých případech se snímky vozidla mohou opakovat, zpřístupnil-li majitel stejné snímky různým institucím. Pro potenciálního nabyvatele může být nápovědou už jen ta skutečnost, že představované vozidlo se delší dobu neúspěšně nabízí na prodej. V mnoha případech se na snímcích nachází poškozené vozidlo, které se prodává jako nebourané. Pokud se u bezplatného zjišťování objevilo, že nejsou žádné snímky, tak se ani na placené sestavě neobjeví.

sestavu VIN-Info fotodokumentace

Věříme, že historie vozidel VIN-INFO je nejkomplexnější zpráva, která vychází z Expertního systému VIN-INFO, generuje data od vládních institucí, neziskových organizací, obchodních partnerů, veřejných údajů a informací spolu s Veřejné zdroje dostupné přes internet. Je však důležité si uvědomit, že odborný systém VIN-INFO by měl být považován pouze za pomocný nástroj a nemůže být základem pro žádné nároky. Konečná zpráva o historii vozidla by měla být vždy ověřována a porovnána se skutečným stavem vozidla a obsahem dokumentace vozidla.

Množství dat dostupných v každé části sestavy je založeno na konkrétním VIN a zobrazuje se před nákupem sestavy. Údaje uvedené ve Zprávách o historii vozidla jsou kompilací informací shromážděných systémem VIN-INFO Expert System, a proto mohou zkopírovat chyby zdrojů. VIN-INFO vynakládá veškeré úsilí, aby systém provedl logickou a úplnou analýzu dat a překlad do jiných jazyků, a to podle všech pravidel gramatiky. Nicméně vzhledem k tomu, že proces je automatizován, mohou výsledky obsahovat slova v cizích jazycích nebo jazykové chyby.


* Rozsah dat dostupných v každé sekci sestavy záleží na zjišťovaném VIN a je uveden před koupí sestavou.


X
zavřít

Správcem Vašich údajů je VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polsko, ).
Zpracováváme Vaše údaje (IP adresa, údaje v prohlížeči a v operačním systému, přibližná lokalizace): - na základě našich oprávněných zájmů pro účely statistik a řízení webu, po dobu potřebnou k ukončení analýzy statistik, ne však déle než po dobu 3 let od roku, ve kterém byly údaje získány; - na základě našich oprávněných zájmů pro účely přímého marketingu, včetně Vašeho souhlasu s využitím profilování za účelem zobrazování v budoucnu reklam našich služeb na jiných internetových stránkách, po dobu provozování stránek nebo do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Spolupracujeme s marketingovými firmami, internetovými prohlížeči, sociálními sítěmi, firmami poskytujícími nástroje pro statistické průzkumy a provoz sociálních sítí, hostingovými firmami, kterým můžeme tyto údaje předávat (příjemce údajů). Údaje mohou být přeneseny mimo EU pouze do států nebo subjektům zákonně potvrzených. Poskytnutí údajů není povinné, avšak bez nich stránky nebudou v pořádku fungovat. Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, na opravu či aktualizaci, výmaz či omezení zpracování, jejich přenositelnost. Kdykoliv máte právo vyjádřit nesouhlas s jejich zpracováním. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Polsku nebo jeho protějšku v jiné zemi EU. Stránky mohou používat soubory cookies nebo podobné technologie za výše uvedeným účelem. Souhlas s jejich používáním je poskytován v nastavení ve Vašem prohlížeči. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů najdete v [Politice ochrany soukromí].